Ver-nieuwbouw Tobiasschool, Amsterdam

Ver-nieuwbouw Tobiasschool, Amsterdam

In opdracht van en in samenwerking met onze opdrachtgever ROC van Amsterdam heeft Vink+Veenman zorg gedragen voor de ver-nieuwbouw van de Tobiasschool aan de Rietwijkerstraat 55-57 te Amsterdam.

De Tobiasschool is een zorgvestiging voor het Vmbo en het speciaal basisonderwijs (SBO) en richt zich op een speciale doelgroep leerlingen die voortgezet en basisonderwijs volgen. Zij bieden aangepast onderwijs voor leerlingen met vooral een internaliserende problematiek. Dit vergt een transparant en overzichtelijk gebouw met grotere maatvoering van lesruimten, breedte van de loopruimten en een logische ligging van de diverse les- en ondersteunende ruimten.

Het huidige gebouw voldoet in veel opzichten niet meer en daarom wordt het bestaande schoolgebouw aangepast en uitgebreid.

Dit project is gerealiseerd in binnenstedelijk gebied met een beperkte ruimte voor de toe- en aanleveringen alsmede bouwplaatsinrichting.