Brede buurtschool Moerwijk, Den Haag

Brede buurtschool Moerwijk, Den Haag

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Den Haag heeft Vink+Veenman zorg gedragen voor de realisatie van een Brede Buurtschool in de wijk Moerwijk in Den Haag. Dit gebouw is gesitueerd aan de Ruysbroekstraat/ Rederijkerstraat.

Het gebouw met een bruto vloeroppervlakte van circa 5.500 m2 biedt onderdak aan verschillende gebruikers. De diverse functies komen onder één dak. In het gebouw komen twee basisscholen, De Kleine Wereld (regulier onderwijs) en de Cor Emousschool (bijzonder onderwijs).

Daarnaast komen er in het gebouw een kinderdagverblijf, een BSO en verschillende multifunctionele ruimten. Bij het ontwerp van de school is uitgegaan van de energie- en binnenmilieuprestatie-eisen volgens klasse B van het Programma van Eisen van ‘Frisse scholen’.