Brede school, Nieuwegein

Brede school, Nieuwegein

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Nieuwegein heeft Vink+Veenman een schoolgebouw (Brede School) gerealiseerd aan het Lotusplantsoen in de wijk Lekboulevard- Hoog Zandveld in Nieuwegein.

Het gebouw biedt onderdak aan verschillende gebruikers. De diverse functies komen onder één dak.

De Brede School (ca. 3.200 m2 bvo) wordt gesitueerd in het westelijke deel van het huidige stadspark.

Het schoolgebouw biedt huisvesting aan drie basisscholen, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang met peuterspeelzaal.