Woon Zorg Zone met 79 app. Nieuwkoop

Woon Zorg Zone met 79 app. Nieuwkoop

Dit project hebben wij uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de Woningstichting Nieuwkoop.

Het plan Vijverhoven ligt onder tegen een dijk, in een overgangsgebied tussen de hoger gelegen lintbebouwing en de lager gelegen woongebieden. Het plan bestaat uit een zes-tal blokken met 79 (zorg)appartementen.
Blok 1 t/m 4 zijn 42 appartementen, blok 5 heeft 16 appartementen en tot slot blok 6 met 21 appartementen.

Het complex is voorzien van enkele commerciƫle ruimten ten behoeve van zorgaanbieders en een halfverdiepte parkeergarage.