Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen
Vink+Veenman zet zich in de inhoud van de webpagina´s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op deze webpagina´s zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van Vink+Veenman en haar medewerkers. Vink+Veenman is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina´s gekoppelde bestanden / webpagina's van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden / webpagina's in. Vink+Veenman mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging.

Aansprakelijkheid
Vink+Veenman sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina's van Vink+Veenman of met de tijdelijke onmogelijkheid om de webpagina's van Vink+Veenman te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van webpagina's van Vink+Veenman is verkregen. U zult Vink+Veenman en diens werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright
Zonder schriftelijke toestemming van Vink+Veenman is het niet toegestaan, informatie, nieuwsberichten en/of berichtgevingen, beeldmateriaal en/of foto's die verstrekt worden via www.vinkenveenman.nl en haar subpagina's op enigerlei wijze te verspreiden of op een eigen website te plaatsen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendoms rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Cookies
Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers van onze website.
Google Analytics gebruikt de volgende cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz.
Wij delen in geen geval verzamelde gegevens met Google. De gevens worden anoniem verwerkt. Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden.

Ontzegging gebruik webpagina's
Vink+Veenman behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina's te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina's zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Vink+Veenman de toegang tot de webpagina's monitoren.

Vink+Veenman

Adres:
Nieuwveenseweg 32
2421 LD Nieuwkoop

telefoonnummer: 0172 - 23 66 88
e-mail adres: